"WIELKI BRAT PATRZY" Monitoring pracowników - co może pracodawca

włącz . Opublikowano w Wiadomości

UWAGA NA KONTROLE SŁUŻBOWYCH KOMPUTERÓW I POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 

Pracodawcy w każdej branży mają prawo kontrolować, w jaki sposób ich pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. W zależności od specyfiki zakładu pracy różnić się będą formy kontroli stosowane przez pracodawców.

Większość firm zatrudniających pracowników biurowych kontroluje komputery oraz pocztę e-mail. Kamery pojawiają się najczęściej w miejscach, gdzie pracownicy mają dostęp do dóbr wartościowych: w bankach, supermarketach, magazynach. PZU również stosuje różne formy kontroli pracowików.

Forma kontroli stosowanej przez pracodawcę powinna być adekwatna do sytuacji (jej celowość uzasadnia interes pracodawcy) i nie może naruszać godności i dóbr osobistych pracowników (art. 111 Kodeksu pracy).

Dozwoloną i rozpowszechnioną formą kontroli pracowników jest zdalny monitoring komputerów, na których pracują i ich aktywności w sieci. Dzięki tego typu programom pracodawca może ocenić efektywność pracy podwładnych bądź bezpieczeństwo przepływu danych w firmie. Treść przeglądanych przez pracownika stron nie powinna być jednak dla pracodawcy źródłem informacji o problemach pracownikach, stanie jego zdrowia ani finansów.

Przeglądanie korespondencji - zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej - jest jedną z dozwolonych dla pracodawcy form nadzoru sposobu wykonywania przez pracowników ich obowiązków pracowniczych. Tak, jak i przy wcześniejszych omawianych sytuacjach, tak również przy przeglądaniu korespondencji pracodawca jest zobowiązany do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Otwierając korespondencję adresowaną imiennie do pracownika na adres firmy (lub przypisany danej osobie firmowy adres mailowy) pracodawca musi brać pod uwagę przede wszystkim charakter korespondencji. Jeżeli listy bądź maile adresowane są do firmy, to nawet jeśli pojawia się w nich imię i nazwisko pracownika, mogą zostać otwarte przez pracodawcę lub inną upoważnioną przez niego osobę. Jeżeli natomiast korespondencja adresowana jest do konkretnego pracownika (na adres firmy, ale bez wskazania jej nazwy), wtedy podlega ochronie tajemnicy komunikowania się, którą każdemu obywatelowi gwarantuje konstytucja.

Eksperci Deloitte oraz Baker & McKenzie ocenili jakich narzędzi najczęściej używają pracodawcy do kontroli pracowników oraz czy robią to zgodnie z prawem. Podstawowe metody monitorowania pracowników to rejestracja rozmów telefonicznych oraz elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy. Coraz częściej pod szczególnym nadzorem są komputery i poczta elektroniczna. Pracodawca ma prawo kontrolować pracę podwładnych, aby zapobiec ujawnieniu wewnętrznych informacji oraz zapewnić efektywność pracy. Monitoring musi być uzasadniony oraz zgodny z konstytucyjnym prawem jednostki do prywatności oraz gwarancji wolności i ochrony komunikowania się.

Do przyjaciół ....

włącz . Opublikowano w Aktualności

Związek zawodowy – masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych.

Spor co dalejTo definicja, ale równie istotne jest jak w praktyce odbywa się reprezentacja interesów pracowniczych.  Posługując się również definicją należy wykazać, iż jest to całokształt instytucji, działań, metod i środków służących obronie, popieraniu i podnoszeniu standardów praw pracowniczych.

Przenosząc na grunt naszej firmy, czy my, jako pracownicy pracujemy w środowisku idealnym?

 • Jak pracujemy, ile pracujemy i w jakim środowisku?,
 • czy jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy i przynosi ona nam wymierną satysfakcję?,
 • czy myślimy o poświęceniu swojej przyszłości firmie i czy będziemy za to odpowiednio nagrodzeni?.
 • czy wreszcie chcemy być traktowani podmiotowo i czuć, że nasz głos w dyskusji się liczy?

To wszystko są problemy fundamentalne i teraz pytanie: czy to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć sami, czy w grupie? I jakich trzeba użyć narzędzi, aby urzeczywistnić zamierzenia.

Każdy z Was ma zapewne swoją receptę i odpowiedź na to pytanie.

Ostatnie badanie zaangażowania, które przeprowadzono w naszej firmie dobitnie wskazało, iż jako pracownicy jesteśmy zadowoleni z pracy w firmie, chcemy sie z nią związać na dłużej, ale tylko w niewielkim stopniu spółka odwzajemnia się nam czytelnymi zasadami wg których prowadzi np. politykę wynagrodzeń, awansów czy też określając nam jasną ścieżkę kariery.

Od początków transformacji w naszej firmie to jest od ok 2009r. widzimy ciągłe zmiany, udoskonalenia, a poprzez zwolnienia grupowe faktyczną wymianę pokoleniową pracowników. Czy jesteśmy w stanie to zatrzymać, odpowiedź jest jedna - nie. Ale czy w związku z tym my pracownicy nie zasługujemy na więcej?

To właśnie dążenie do zmiany negatywnych trendów względem pracowników i brak widocznych efektów dotychczas prowadzonych rozmów doprowadziło do powstania sporu zbiorowego, który jest normalnym trybem prowadzenia rokowań przewidzianym przez polskie prawo.

Rezultaty rozmów, które do czasu ewentualnego zakończenia sporu lub powołania mediatora winny pozostać poufne, przyniosły już po części pierwsze efekty, ale, nie tylko twarda postawa pracodawcy, ale również niezrozumiała części innych organizacji związkowych nie ułatwiają prowadzenia nam rokowań i zmuszają do niepotrzebnego trwonienia energii w stronę, z której powinniśmy otrzymywać wsparcie a nie krytykę.

Kafeteria a zwolnienia grupowe

włącz . Opublikowano w Aktualności

Informacja szczególnie ważna dla zwalnianych pracowników – przypominamy wszystkim zwalnianym pracownikom, abyście wykorzystali swoje środki, które macie do dyspozycji w kafeterii przed rozwiązaniem umowy o pracę. Po rozwiązaniu umowy korzystanie z kafeterii nie będzie już możliwe a środki nie wykorzystane przepadną.

Prosimy przekażcie tą informację wszystkim swoim koleżankom i kolegom, którzy odchodzą z naszej firmy.

Wszystkich pozostałych informujemy, że w kolejnym roku kafeteria będzie funkcjonować na takich samych zasadach jak dotychczas. Jeśli macie jakieś uwagi, zastrzeżenia, lub chcieli byście się podzielić swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami z kafeterią piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam

Grzegorz Cios
Wiceprzewodniczący Zarządu
MZZ Pracowników Grupy PZU

PZU walczy ze skutkami żywiołów

włącz . Opublikowano w Aktualności

Kilkadziesiąt tysięcy zgłoszonych szkód, będących skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, które w ostatnich dniach przeszły nad naszym krajem to skala, z jaką musi w bardzo krótkim czasie zmierzyć się PZU.

 

Największy Polski ubezpieczyciel zdaje dziś egzamin przed swoimi klientami, i o jego wyniku w głównej mierze po raz kolejny zadecydują pracownicy.

Okres miesięcy letnich to tradycyjnie okres bardzo dynamicznej pogody, przynoszący ekstremalne zjawiska powodujące znaczne szkody, niejednokrotnie mające charakter masowy. Nie inaczej jest w tym roku.

Wystąpienie tak dużej ilości zgłoszonych szkód w przeciągu zaledwie liku dni, jak również charakter pomocy, jakiej oczekuje się od zakładu ubezpieczeń, zawsze nacechowane będzie dużą dozą emocji w kontaktach z klientami, na którą pracownicy muszą być i są przygotowani.

Jesteśmy pewni, iż charakter rozwiązań, które w sposób niezwykle elastyczny zostały wdrożone tj.

- interwencja mobilnego biura

- zwiększona liczba konsultantów na infolinii

- uruchomienie wypłat zaliczkowych

- samolikwidacja

pomogą w pierwszym etapie przynieść oczekiwaną pierwszą pomoc i pokazać naszym klientom, iż działając niezwykle efektywnie zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników PZU.

Mając świadomość, iż praca wszystkich zaangażowanych w proces likwidacji szkód pracowników nigdy się nie kończy, ale tak jak w powyższym przypadku wymaga ekstremalnego wysiłku, liczymy na równie elastyczne decyzje ze strony pracodawcy w kwestiach dotyczących obowiązujących procedur oraz zasad pracy naszych pracowników.

 Solidaryzując się ze wszystkimi poszkodowanymi, prosimy ich również, aby wykazywali się wyrozumiałością w kontaktach z naszymi pracownikami, bo ich podstawowym zadaniem jest pomagać i z pewnością zrobią wszystko, aby się z tego wywiązać jak najlepiej.

Rocznica porozumień sierpniowych - symboliczne święto odrodzenia ruchu związkowego w Polsce

włącz . Opublikowano w Uncategorised

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980.

Mimo upływu 37 lat po podpisaniu tzw. postulatów sierpniowych ( porozumienia w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju oraz Dąbrowie Górniczej) warto przypomnieć postulaty związkowców, które legły u podstaw zmian ustrojowych w Polsce.

 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
 4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,

b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

c) znieść represje za przekonania.

 1. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 2. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,

b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

 1. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
 2. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
 3. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 4. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
 5. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 6. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
 7. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
 8. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
 9. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
 10. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
 11. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 12. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 13. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
 14. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
 15. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Spór zbiorowy w PZU SA i PZU Życie SA

włącz . Opublikowano w Aktualności

waga - Kopia 2W związku z brakiem realizacji postulatów zgłoszonych przez część organizacji związkowych zarządom PZU SA i PZU Życie SA, w dniu dzisiejszym tj. 12.06.2017r. doszło do wszczęcia sporu zbiorowego, którego podstawowym celem jest podjęcie rzeczywistego dialogu w kwestiach płacowych i systemowych dot. relacji pracownik-pracodawcy.

W komunikacie przekazanym pracownikom – członkom związku zawodowego MZZ PG PZU – pocztą korporacyjną podkreślono, iż „(...) postulaty zgłoszone przez związki zawodowe są jak najbardziej realne do spełnienia przez Grupę PZU bez jakiegokolwiek wpływu na kondycję przedsiębiorstwa. Fakt zwlekania z uregulowaniem podniesionych kwestii i brak systemowych rozwiązań od 2012r. a co za tym idzie konieczność wszczęcia sporu zbiorowego, chcemy, aby dla zarządzających Spółkami było jasnym sygnałem, iż jako pracownicy oczekujemy partnerskiego traktowania, a pokłady cierpliwości dotykanej permanentnymi zmianami systemowym załogi, z których nic dobrego dla niej nie wynika, uległy właśnie wyczerpaniu”

Wobec powyższego związki zawodowe zgodnie z zapisami ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych oczekują niezwłocznego podjęcia merytorycznych negocjacji