Rynek pracownika - to dobrze brzmi, ale jak jest naprawdę?

włącz . Opublikowano w Aktualności

Każdy dorosły człowiek rozpoczynając swoją karierę zawodową marzy o stabilnej, dobrze płatnej pracy, w której, lub dzięki której, będzie mógł realizować swoje pomysły życiowe. Wielu się to udaje i tworzy własne przedsiębiorstwa, znaczna jednak cześć tworzy tzw. siłę najemną licząc, iż dzięki swojemu wysiłkowi, talentom również osiągnie sukces i zrealizuje swoje cele. To wszystko jest zrozumiałe i jest jednym z elementów tzw. koszyka dóbr podstawowych.

Jednym z elementów przez pryzmat, który postrzegamy sukces zawodowy są osiągane zarobki. W ostatnich dniach mamy istny zalew informacji i publikowanych raportów mówiących jak w różnych gałęziach gospodarki kształtują się wynagrodzenia i że tworzy się tzw. "rynek pracownika" zmuszający pracodawców do głębszego sięgnięcia do kieszeni, aby spełnić oczekiwania pracowników. 

Co mówią dane statystyczne?

Analizując dane publikowane przez GUS można zauważyć, iż mimo tego, że realne wynagrodzenia rosną w sposób szybszy niż inflacja to jednak nie nadążają za skalą, w której mierzy się Produkt Krajowy Brutto.  W ostatnich sześciu latach sumarycznie wzrost PKB odnotowano na poziomie 24% przy inflacji liczonej na poziomie 11,9% a realny przyrost wynagrodzeń odnotowano na poziomie 16,7%.  

realny  wzrost wskaźnika wynagrodzeń

* źródło dane wg GUS z lat 2010-2016

PZU chce podwyższać wynagrodzenia - symbolicznie

włącz . Opublikowano w Aktualności

http://inwestycje.pl/img/29.jpgW ubiegłym tygodniu podczas zaplanowanego cyklicznego spotkania, przedstawiciele Zarządów PZU oraz PZU Życie przedstawili organizacjom związkowym propozycje dotyczące planowanego przyrostu wskaźnika wynagrodzeń oraz rozwiązań dotyczących partycypacji pracowników w zyskach firmy.

W trakcie spotkania po krótkiej prezentacji propozycji niestety część organizacji związkowych uznała propozycję za satysfakcjonującą i zdecydowała się przyjąć warunki pracodawców.

Jeśliby przyjąć założenie, iż przedstawiona propozycja jest etapem w jasnym systemie waloryzacji wynagrodzeń w Spółce, pewnie można by uznać przedstawione rozwiązanie, jako normalne i akceptowalne wpisujące się w czytelny od kilku lat proces. Niestety jak wszyscy wiemy w spółce nie ma ani czytelnego systemu wynagradzania ani też od przynajmniej 6 lat nie mieliśmy do czynienia z systemowym, przynajmniej inflacyjnym, charakterem wzrostu wynagrodzeń.

Należy podkreślić, iż sam fakt podjęcia decyzji o planowanym wzroście wynagrodzeń jest jak najbardziej chwalebny dla władz obu Spółek, jednak zamierzony poziom w żadnej mierze nie może być uznany, jako zadowalający i spełniający oczekiwania pracowników.

W dniu 13.12.2016r. Zarząd MZZ PG PZU podjął uchwałę w ramach, której propozycja pracodawców została określona, jako nader skromna i nieuwzględniająca realiów rynkowych. Konsekwencją powyższego jest brak zgody na zaproponowane przez pracodawcę warunki.

W ciągu kilku dni MZZ PG PZU przedstawi własną propozycję w powyższym zakresie. Liczymy, iż po zapoznaniu się przez Zarządy Spółek PZU oraz PZU Życie SA z propozycjami strony związkowej możliwe będzie znalezienie rozwiązania kompromisowego uwzględniającego interesy wszystkich stron dialogu społecznego.

W najbliższym wydaniu newslettera związkowego przesyłanego tradycyjnie pocztą korporacyjną do naszych członków przedstawimy więcej szczegółów oraz informacji podsumowujących ostatni okres czasu.

DOŁĄCZ DO NAS!!

włącz . Opublikowano w Przydatne

żródło: http://cosmicdiary.org/wp-content/uploads/2016/11/644733419-peace-sign-v-sign-throwing-up-arms-fist.jpgNie jesteś członkiem związku zawodowego?

To duży błąd!

 

DEKLARACJA (PDF) lub DEKLARACJA (doc)

Większość pracowników oprócz tego, że słyszeli o istnieniu związku zawodowego, to nie wiele wie na jego temat. Często związki zawodowe przedstawiane są negatywnie, jako coś niepotrzebnego, lub wręcz szkodliwego. Pracodawcom jest to bardzo na rękę, by pracownicy byli negatywnie nastawieni do związków zawodowych a uzwiązkowienie było bardzo niskie lub nawet żadne.

Zmiany w ocenie pracowniczej DNA

włącz . Opublikowano w Aktualności

Koleżanki i koledzy

W dniu dzisiejszym wielu z Was zapewne zapoznało się z informacją dot. funkcjonowania oceny DNA, jako elementu podsumowującego dokonania zawodowe bieżącego roku.

Dobrze wiecie jak mocno, jako Związki Zawodowe akcentowaliśmy potrzebę likwidacji bądź znaczącej korekty obowiązującego rozwiązania. Z satysfakcją stwierdzam, iż minione miesiące w ramach, których twardo wskazywaliśmy konieczność zmian wreszcie przyniosły upragnione efekty.

Jak wiemy z życia każdy sukces ma wielu ojców, najważniejsze, że w tym wszystkim wygrani jesteśmy my pracownicy, którzy po kilku latach przestaniemy być wskaźnikiem statystycznym i mam nadzieję znowu będziemy traktowani podmiotowo.

Już na początku roku zapadła decyzja o tym, iż decydujący w tym wszystkim będzie Wasz głos i bardzo dziękuję za liczny udział w ankiecie, w ramach, której podzieliliście się swoimi uwagami dot. oceny DNA.

Stanowisko Pracodawcy dotyczące dalszego funkcjonowania oceny DNA osobiście odbieram, jako rozwiązanie salomonowe, poparte duża dozą otwartości i odpowiedzialności za załogę. 

Mam nadzieję, i liczę na to, iż kwestia oceny DNA jest pierwszą jaskółką zwiastującą, że możliwy jest powrót do normalnego traktowania pracowników, jako partnerów zawodowych a nie bezimiennych najemników

Pozdrawiam

Krzysztof ZiemniewskiKZ
Przewodniczący Zarządu
MZZ Pracowników Grupy PZU

PZU i Polski Fundusz Rozwoju na zakupach

włącz . Opublikowano w Aktualności

PZU - PKO BPZgodnie z informacjami przekazanymi przez agencje prasowe PZU i PFR porozumiały się z włoskim bankiem UniCredit w zakresie zakupu 32,8 proc. należącego do tej grupy kapitałowej akcji Pekao SA za 10,6 mld zł. Udział PZU w tej transakcji wyniesie 6,46 mld zł - poinformował w czwartek rano Prezes Zarządu PZU Michał Krupiński. Cenę za akcję strony ustaliły po kursie 123 zł.

Z punktu widzenia grupy kapitałowej PZU jest to bardzo znaczący zakup, powodujący, iż powstaje największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, niekwestionowany lider w ubezpieczeniach, w zarządzaniu aktywami i jeden z liderów w sektorze bankowym.

Spekulacje dotyczące potencjalnego nabycia akcji baku Pekao, dobre dane grupy PZU za III Q, w ostatnim okresie czasu znacznie przyczyniły sie do odbudowania zaufania inwestorów oraz znaczący wzrost notowań giełdowych spółki.

Zmiany w Pionie Likwidacji Szkód

włącz . Opublikowano w Aktualności

CLS
Zarządy Spółek PZU oraz PZU Życie postanowiły dokonać zmian organizacyjnych w pionie zajmującym się likwidacją szkód. W komunikacie przekazanym pracownikom członek Zarządu PZU nadzorujący Pion Likwidacji Szkód Roman Pałac poinformował pracowników, iż podstawą wprowadzanych zmian jest ogłoszona kilka tygodni temu strategia Grupy PZU, w której wyeksponowano takie wartości jak: Innowacyjność, Efektywność i Rentowność.

Poprzez zaplanowane zmiany Spółka zamierza:

  • uprościć strukturę i ujednolicić model zarządzania;
  • wyrównać obciążenie pracą;
  • poprawić komunikację wewnętrzną;
  • zwiększyć efektywność realizacji strategicznych celów Grupy;

W najbliższych dniach o szczegółach zapowiedzianych zmian pracownicy mają być poinformowani przez bezpośrednich przełożonych.
Związki Zawodowe na chwilę obecną zostały w ogólnikowy sposób poinformowane o zakresie zaplanowanych zmian, jednak najistotniejsze jest to, iż zapowiadana zmiana dotyczy tylko i wyłącznie modelu zarządczego obszaru likwidacji szkód i nie wpłynie negatywnie na zakres pracy zatrudnionych w nim osób.
Oczywiście zawsze najistotniejsze kwestie zawarte są w szczegółach i dopiero po ich ujawnieniu możliwa będzie ocena zaproponowanych rozwiązań.
O dalszych szczegółach będziemy informować członków Związku pocztą korporacyjną.