Zmiany w ustawie o Związkach Zawodowych - związek skuteczny to związek liczny

włącz . Opublikowano w Uncategorised

Ludzie
Od 1 stycznia br. w ustawie o związkach zawodowych dokonuje się znacząca zmiana, która mamy nadzieję wpłynie na sposób funkcjonowania ZZ oraz spowoduje większe zrozumienie i potrzebę uczestnictwa w ruchu związkowym. Poniżej wyszczególniamy kilka najistotniejszych kwestii.

1. Zwiększenie progów reprezentatywności - ale i wyższe uprawnienia związków reprezentatywnych

Zmiana ustawy o związkach zawodowych wprowadzi wyższe progi reprezentatywności dla organizacji związkowych. Nowy próg wyniesie 8 proc. dla organizacji będących częścią Rady Dialogu Społecznego oraz ich organizacji członkowskich. Dla pozostałych organizacji próg reprezentatywności zostanie podwyższony z 10 do 15 proc.. Z pewnością wpłynie to na konieczność tworzenia federacji lub ujednolicania struktur związkowych. 

Zmiany w ustawie o ZZ dotykają również fundamentalne zasad prowadzenia dialogu społecznego a chodzi głównie o negocjowanie wewnątrzzakładowych źródeł pracy. Jeśli w zakładzie pracy będzie tylko jeden reprezentatywny związek zawodowy, to jego sprzeciw wystarczy, żeby zablokować pracodawcę np. w samodzielnym wprowadzeniu regulaminu wynagradzania. Te przepisy mają też dodatkowy cel - ukrócą zjawisko tzw. żółtych związków zawodowych. Tak określa się fasadowe związki zawodowe, które tworzone są z inicjatywy pracodawcy w celu osłabienia  działań  związku zawodowego, który powstał u niego w sposób naturalny.  To zmiana, którą nie wszyscy jeszcze dostrzegli.  Do tej pory, jeśli powstawał żółty związek, co powiedzmy sobie szczerze - bardzo trudno udowodnić - nie było możliwości jego porozumienia się z tym utworzonym naturalnie i stosunkowo łatwo było mu zablokować działania tego jednego reprezentatywnego związku zawodowego.  Nie było żadnych szans na przedstawienie wspólnego, negatywnego stanowiska, co pozwalało na samodzielne wydanie przez pracodawcę m.in. regulaminu wynagradzania czy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1 stycznia 2019 roku wystarczy, że jeśli jedna działająca u pracodawcy reprezentatywna organizacja związkowa przedstawi swoje negatywne stanowisko w sprawie ustalenia, czy zmiany regulaminu wynagradzania, to pracodawca nie będzie mógł wprowadzić, zmienić lub uchylić takiego regulaminu bez jej zgody.

2019 rok to ważne zmiany w prawie dla pracowników. To warto wiedzieć

włącz . Opublikowano w Aktualności

2019 rok to ważne zmiany w prawie dla pracowników. To warto wiedzieć (0)

W 2019 roku w życie wejdą spore zmiany, jeśli chodzi o prawa pracowników - w tym dotyczące emerytur, płacy minimalnej i rozliczeń podatkowych. Warto już dziś się nimi zainteresować, by w styczniu nie być zaskoczonym.

Prawdopodobnie największą zmianą systemową - choć niekoniecznie najbardziej odczuwalną dla pracowników - jest nowy system emerytalny. Poza tym jednak planowane są podwyżki płacy minimalnej oraz ważne zmiany w składaniu PIT - i na wszystkie warto się przygotować.

1. PPK, czyli nowy system emerytalny

Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK - pracownika - może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc.

Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestników. W systemie uczestniczyć będą solidarnie trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Jeżeli pracownik zdecyduje się odkładać co najmniej 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto (maksymalnie 4 proc.), to drugie tyle otrzyma jako dopłatę od pracodawcy i państwa.

PPK - warunki wpłat i wypłat, kogo obejmie system

Pracownicy będą mieli możliwość wystąpienia z PPK w dowolnym momencie lub pozyskania części zebranych funduszy np. w przypadku poważnej choroby, lub na cele mieszkaniowe.

Do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat.

Z PPK można zrezygnować w dowolnym momencie.

Osoby zarabiające poniżej pensji minimalnej będą wpłacać 0,5 proc. pensji zamiast 2 proc., bez utraty dopłat po stronie pracodawcy i państwa.

Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.

Pieniądze te miałyby być potem inwestowane przez specjalnie powołane do tego instytucje, które powstaną w ramach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Strategia "Nowe PZU" - ambitne cele i rewolucyjne rozwiązania - a co z pracownikami?

włącz . Opublikowano w Aktualności

StrategiaW ubiegłym tygodniu Grupa PZU ogłosiła aktualizację strategii do roku 2020. W komunikacie wydanym przez Zarząd Spółki czytamy, iż, nowy model działania łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. "Grupa definiuje się, jako firma pomagająca klientom dbać o ich przyszłość. Tym samym chce uwolnić potencjał, jaki tkwi w największej instytucji finansowej w regionie" - czytamy w komunikacie.

Faktycznie, analizując założenia strategii nie sposób przyznać racji zarządzającym i słuszności działań zmierzających do wykorzystania na szeroką skalę narzędzi informatycznych. Integracja wszystkich obszarów działalności spółki wokół klienta i wykorzystanie sztucznej inteligencji może stać się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej na rynku, ale trzeba umiejętnie ja wykorzystywać.

Z punktu widzenia związku zawodowego, którego jednym z głównych celów jest również rozwój Grupy PZU musimy zwrócić uwagę na brak odniesienia do fundamentalnej pozycji pracownika w przedstawionych założeniach. Wskazujemy, iż w chwili obecnej to ludzie są największym kapitałem naszej firmy, dzięki której skuteczniej rozumiemy potrzeby klientów i zdobywamy w praktyce przewagę nad konkurencją.

Naga prawda o pensjach Polaków. Właśnie lądujemy na szarym końcu UE

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia

Żródło: businessinsider.com.pl

 Polska znajduje się na szarym końcu Unii Europejskiej pod względem udziału płac w PKB.
Foto: East NewsPolska znajduje się na szarym końcu Unii Europejskiej pod względem udziału płac w PKB.

Dotarłem do najnowszych projekcji Komisji Europejskiej dotyczących udziału wynagrodzeń poszczególnych państw Unii w PKB. To nie są dla nas dobre wiadomości. Polska znajduje się na szarym końcu krajów z najniższym udziałem płac w gospodarce. I choć można to po części zrzucić na karb metodologii, problem jest jak najbardziej realny i odczuwalny przez nas wszystkich. Na szczęście widać też światło w tunelu.

Udział płac w PKB to bardzo ciekawy wskaźnik. W najprostszym rozumieniu mówi on o tym, ile zarabiamy w stosunku do wszystkich wytworzonych dóbr i wartości w gospodarce. Innymi słowy, wskazuje, czy nasze pensje rosną tak szybko, jak produktywność, wydajność pracy, czy nie.Wszystko zależy oczywiście od struktury samej gospodarki, ale, upraszczając, im niższy ten czynnik, tym w gorszym świetle są postawieni sami pracownicy i ich wynagrodzenia. Czym to skutkuje i dlaczego jest takie groźne? Zacznijmy od najświeższych przewidywań Komisji Europejskiej.

Udział płac w PKB w Polsce w 2017 r. Jesteśmy bardzo nisko w UE

Polska pod względem udziału płac w PKB wypada bardzo blado. Nasz kraj jest na szarym końcu Unii Europejskiej z wynikiem 48 proc. Gorzej jest tylko na Węgrzech (47,8 proc.), Malcie (47,2 proc.), w Irlandii (35,3 proc.) i Słowacji (45,7 proc.). Średnia unijna wynosi 55,4 proc., podczas gdy np. w Słowenii sięga powyżej 60 proc. (kraj z najwyższym udziałem płac we Wspólnocie).

Zmiany w Kodeksie Pracy - czy wymuszą zmianę zasad wynagradzania.

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia


Od kilku tygodni coraz częściej media donoszą o znacznym zaawansowaniu prac Komisji Kodyfikacyjnej na treścią zmian w Kodeksie Pracy. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym zmianom szykowanym przez rząd. Zespół ma przyjrzeć się przede wszystkim zawiłościom kodeksu, który z powodu nieprzejrzystych przepisów regularnie jest obchodzony. Więcej uprawnień mają też mieć pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, czyli śmieciowych. Wśród najważniejszych zmian można zaliczyć:

 • kodeks pracyujednolicenie długości urlopu dla wszystkich - 26 dni lub więcej
 • urlop do wykorzystania w jednym roku
 • bezpłatny urlop na żądanie
 • możliwość brania urlopu na godziny
 • stały procentowy udział premii uznaniowej
 • likwidacja umów śmieciowych (umowy zlecenia i o dzieło)
 • domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych
 • równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Nowością ma być zatrudnienie nieetatowe - czyli doraźne, kiedy pracodawca nie musi nam zapewnić pracy, ma nas na liście chętnych i podpisuje umowę wtedy, kiedy akurat potrzebuje pracowników. Pracownik będzie miał prawo odmówić przyjęcia takiej pracy, mimo zgłoszenia się. Innym proponowanym rozwiązaniem jest umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Na nowo ma zostać zdefiniowane samozatrudnienie. Jedną z propozycji jest „praca domowa” - mini telepraca. To możliwość pracy zdalnej z domu, na krótko, w wyjątkowej sytuacji. - Na przykład w razie gorszego samopoczucia zamiast iść na zwolnienie można pracować w domu, albo gdy czekamy na jakiego fachowca, mechanika itp.
Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po zmianach każdemu przysługiwać będzie 26 dni. Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, by czas urlopu został zmniejszony.
Innym propozycjami są m.in. branie urlopu na godziny czy transfer urlopu w przypadku zmiany pracodawcy. Z kolei długość urlopu na żądanie ma pozostać taka sama, czy 4 dni. Zmianą będzie jedynie charakter takiego urlopu. Obecnie jest on pełnopłatny. Nowe regulacje zakładają, że za taki urlop pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Regulacje w premiach uznaniowych

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy ma dotyczyć ograniczania uznaniowych składników pensji, do których należy premia uznaniowa. Tu celem jest zagwarantowanie pracownikowi określonej wysokości wypłaty co miesiąc, bez znaczących różnic w comiesięcznych poborach. Zaproponowany zostanie procentowy udział uznaniowych składników w całej pensji, który nie będzie mógł być przekraczany. Pracownik będzie więc wiedział, że jego wypłata nie będzie niższa od określonego pułapu.

Z przecieków na które powołują się media, wiemy również że nowy Kodeks pracy ma kłaść nacisk na równouprawnienie i chronić pracownika w kwestii równego traktowania.

 

 

Wsparcie dla zwalnianych pracowników

włącz . Opublikowano w Aktualności

W związku z ostatnią turą zwolnień grupowych w Grupie PZU, która realizowana jest od 21.11.2017 r. Związek Zawodowy pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych o możliwości skorzystania z darmowego wsparcia outplacementowego, którego jako organizacja związkowa aktywnie poszukujemy.

Poniżej w załącznikach wskazujemy gdzie aktywnej pomocy w aktywizacji zawodowej możecie szukać w wybranych województwach.
Przy kontakcie z tymi podmiotami prosimy powoływać się na nasz Związek Zawodowy lub najlepiej zgłaszać się z wydrukowanymi informacjami.

Mając świadomość, że zwolnienia grupowe nigdy nie są łatwe i mogą spowodować ostre zakręty życiowe u niejednego z Was, dlatego prócz mamy nadzieję zadowalających odpraw, które zostały wynegocjowane dla wszystkich zwalnianych pracowników, zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy.

Wskazujemy, iż w ramach dostępnych programów oferowane są min. dla osób, które zostały zwolnione w ostatnim czasie lub które są w okresie wypowiedzenia, bądź też zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy.

Dla tej grupy przeznaczone są dwie ścieżki udziału w projekcie:

I. Własna działalność gospodarcza

 • dotacja inwestycyjna w wysokości 24.330 zł. (na zakup np. sprzętu, wyposażenia, remont lokalu),
 • finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszy rok prowadzenia firmy w kwocie 1.000zł - 2.000zł miesięcznie;

II. Ponowne zatrudnienie

 • kursy i szkolenia zawodowe mające na celu aktualizację kwalifikacji wraz ze stypendium szkoleniowym
 • staże i stypendium stażowe

Mamy nadzieję, że choć taka niewielka pomoc okaże się dla Was przydatna.

Załączniki: