Strategia "Nowe PZU" - ambitne cele i rewolucyjne rozwiązania - a co z pracownikami?

włącz . Opublikowano w Aktualności

StrategiaW ubiegłym tygodniu Grupa PZU ogłosiła aktualizację strategii do roku 2020. W komunikacie wydanym przez Zarząd Spółki czytamy, iż, nowy model działania łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. "Grupa definiuje się, jako firma pomagająca klientom dbać o ich przyszłość. Tym samym chce uwolnić potencjał, jaki tkwi w największej instytucji finansowej w regionie" - czytamy w komunikacie.

Faktycznie, analizując założenia strategii nie sposób przyznać racji zarządzającym i słuszności działań zmierzających do wykorzystania na szeroką skalę narzędzi informatycznych. Integracja wszystkich obszarów działalności spółki wokół klienta i wykorzystanie sztucznej inteligencji może stać się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej na rynku, ale trzeba umiejętnie ja wykorzystywać.

Z punktu widzenia związku zawodowego, którego jednym z głównych celów jest również rozwój Grupy PZU musimy zwrócić uwagę na brak odniesienia do fundamentalnej pozycji pracownika w przedstawionych założeniach. Wskazujemy, iż w chwili obecnej to ludzie są największym kapitałem naszej firmy, dzięki której skuteczniej rozumiemy potrzeby klientów i zdobywamy w praktyce przewagę nad konkurencją.

W założeniach strategii znajdujemy kilka odniesień do roli pracowników:

Nowe PZU 60

Nowe PZU 63

Założenia wydają się dość przejrzyste, ale czy dla pracowników są satysfakcjonujące?.

Oczywiście, w chwili obecnej strategia PZU jest jasnym przesłaniem do naszych klientów i inwestorów. Jej celem jest wzmocnienie elementu zaufania obecnych partnerów i rozszerzenie nowych możliwości współpracy z klientami.

Jeżeli więc podstawowym założeniem nowej strategii jest organiczny rozwój Grupy PZU, jako pracownicy czekamy teraz na czytelną strategię względem załogi. Mamy nadzieję, iż immamentnym elementem rozwoju Grupy PZU będzie stała i zwiększona troska o pracownika oraz zapewnienie im ciągłego rozwoju i zadowolenia z wykonywanej pracy. W tym elemencie oczekujemy od pracodawcy szczególnej uczciwości, aktywnego i niezwłocznego działania.

Odwołując sie do jednego z elementów opisującego zaangażowanie, liczymy, iż faktyczne zmiany w spółce będą następowały w drodze wzajemnego dialogu, i szukania pomysłów a nie tak jak do tej pory w wielu przypadkach narzucania rozwiązań, jako jedynych obowiązujących.

Do pobrania: Nowe PZU - więcej niz ubezpieczenia Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017-2020  - 6467kB .pdf 

Zmiany w Kodeksie Pracy - czy wymuszą zmianę zasad wynagradzania.

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia


Od kilku tygodni coraz częściej media donoszą o znacznym zaawansowaniu prac Komisji Kodyfikacyjnej na treścią zmian w Kodeksie Pracy. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym zmianom szykowanym przez rząd. Zespół ma przyjrzeć się przede wszystkim zawiłościom kodeksu, który z powodu nieprzejrzystych przepisów regularnie jest obchodzony. Więcej uprawnień mają też mieć pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, czyli śmieciowych. Wśród najważniejszych zmian można zaliczyć:

 • kodeks pracyujednolicenie długości urlopu dla wszystkich - 26 dni lub więcej
 • urlop do wykorzystania w jednym roku
 • bezpłatny urlop na żądanie
 • możliwość brania urlopu na godziny
 • stały procentowy udział premii uznaniowej
 • likwidacja umów śmieciowych (umowy zlecenia i o dzieło)
 • domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych
 • równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Nowością ma być zatrudnienie nieetatowe - czyli doraźne, kiedy pracodawca nie musi nam zapewnić pracy, ma nas na liście chętnych i podpisuje umowę wtedy, kiedy akurat potrzebuje pracowników. Pracownik będzie miał prawo odmówić przyjęcia takiej pracy, mimo zgłoszenia się. Innym proponowanym rozwiązaniem jest umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Na nowo ma zostać zdefiniowane samozatrudnienie. Jedną z propozycji jest „praca domowa” - mini telepraca. To możliwość pracy zdalnej z domu, na krótko, w wyjątkowej sytuacji. - Na przykład w razie gorszego samopoczucia zamiast iść na zwolnienie można pracować w domu, albo gdy czekamy na jakiego fachowca, mechanika itp.
Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po zmianach każdemu przysługiwać będzie 26 dni. Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, by czas urlopu został zmniejszony.
Innym propozycjami są m.in. branie urlopu na godziny czy transfer urlopu w przypadku zmiany pracodawcy. Z kolei długość urlopu na żądanie ma pozostać taka sama, czy 4 dni. Zmianą będzie jedynie charakter takiego urlopu. Obecnie jest on pełnopłatny. Nowe regulacje zakładają, że za taki urlop pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Regulacje w premiach uznaniowych

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy ma dotyczyć ograniczania uznaniowych składników pensji, do których należy premia uznaniowa. Tu celem jest zagwarantowanie pracownikowi określonej wysokości wypłaty co miesiąc, bez znaczących różnic w comiesięcznych poborach. Zaproponowany zostanie procentowy udział uznaniowych składników w całej pensji, który nie będzie mógł być przekraczany. Pracownik będzie więc wiedział, że jego wypłata nie będzie niższa od określonego pułapu.

Z przecieków na które powołują się media, wiemy również że nowy Kodeks pracy ma kłaść nacisk na równouprawnienie i chronić pracownika w kwestii równego traktowania.

 

 

Naga prawda o pensjach Polaków. Właśnie lądujemy na szarym końcu UE

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia

Żródło: businessinsider.com.pl

 Polska znajduje się na szarym końcu Unii Europejskiej pod względem udziału płac w PKB.
Foto: East NewsPolska znajduje się na szarym końcu Unii Europejskiej pod względem udziału płac w PKB.

Dotarłem do najnowszych projekcji Komisji Europejskiej dotyczących udziału wynagrodzeń poszczególnych państw Unii w PKB. To nie są dla nas dobre wiadomości. Polska znajduje się na szarym końcu krajów z najniższym udziałem płac w gospodarce. I choć można to po części zrzucić na karb metodologii, problem jest jak najbardziej realny i odczuwalny przez nas wszystkich. Na szczęście widać też światło w tunelu.

Udział płac w PKB to bardzo ciekawy wskaźnik. W najprostszym rozumieniu mówi on o tym, ile zarabiamy w stosunku do wszystkich wytworzonych dóbr i wartości w gospodarce. Innymi słowy, wskazuje, czy nasze pensje rosną tak szybko, jak produktywność, wydajność pracy, czy nie.Wszystko zależy oczywiście od struktury samej gospodarki, ale, upraszczając, im niższy ten czynnik, tym w gorszym świetle są postawieni sami pracownicy i ich wynagrodzenia. Czym to skutkuje i dlaczego jest takie groźne? Zacznijmy od najświeższych przewidywań Komisji Europejskiej.

Udział płac w PKB w Polsce w 2017 r. Jesteśmy bardzo nisko w UE

Polska pod względem udziału płac w PKB wypada bardzo blado. Nasz kraj jest na szarym końcu Unii Europejskiej z wynikiem 48 proc. Gorzej jest tylko na Węgrzech (47,8 proc.), Malcie (47,2 proc.), w Irlandii (35,3 proc.) i Słowacji (45,7 proc.). Średnia unijna wynosi 55,4 proc., podczas gdy np. w Słowenii sięga powyżej 60 proc. (kraj z najwyższym udziałem płac we Wspólnocie).

"WIELKI BRAT PATRZY" Monitoring pracowników - co może pracodawca

włącz . Opublikowano w Wiadomości

UWAGA NA KONTROLE SŁUŻBOWYCH KOMPUTERÓW I POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 

Pracodawcy w każdej branży mają prawo kontrolować, w jaki sposób ich pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. W zależności od specyfiki zakładu pracy różnić się będą formy kontroli stosowane przez pracodawców.

Większość firm zatrudniających pracowników biurowych kontroluje komputery oraz pocztę e-mail. Kamery pojawiają się najczęściej w miejscach, gdzie pracownicy mają dostęp do dóbr wartościowych: w bankach, supermarketach, magazynach. PZU również stosuje różne formy kontroli pracowików.

Forma kontroli stosowanej przez pracodawcę powinna być adekwatna do sytuacji (jej celowość uzasadnia interes pracodawcy) i nie może naruszać godności i dóbr osobistych pracowników (art. 111 Kodeksu pracy).

Dozwoloną i rozpowszechnioną formą kontroli pracowników jest zdalny monitoring komputerów, na których pracują i ich aktywności w sieci. Dzięki tego typu programom pracodawca może ocenić efektywność pracy podwładnych bądź bezpieczeństwo przepływu danych w firmie. Treść przeglądanych przez pracownika stron nie powinna być jednak dla pracodawcy źródłem informacji o problemach pracownikach, stanie jego zdrowia ani finansów.

Do przyjaciół ....

włącz . Opublikowano w Aktualności

Związek zawodowy – masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych.

Spor co dalejTo definicja, ale równie istotne jest jak w praktyce odbywa się reprezentacja interesów pracowniczych.  Posługując się również definicją należy wykazać, iż jest to całokształt instytucji, działań, metod i środków służących obronie, popieraniu i podnoszeniu standardów praw pracowniczych.

Przenosząc na grunt naszej firmy, czy my, jako pracownicy pracujemy w środowisku idealnym?

 • Jak pracujemy, ile pracujemy i w jakim środowisku?,
 • czy jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy i przynosi ona nam wymierną satysfakcję?,
 • czy myślimy o poświęceniu swojej przyszłości firmie i czy będziemy za to odpowiednio nagrodzeni?.
 • czy wreszcie chcemy być traktowani podmiotowo i czuć, że nasz głos w dyskusji się liczy?

To wszystko są problemy fundamentalne i teraz pytanie: czy to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć sami, czy w grupie? I jakich trzeba użyć narzędzi, aby urzeczywistnić zamierzenia.

Każdy z Was ma zapewne swoją receptę i odpowiedź na to pytanie.