Do przyjaciół ....

włącz . Opublikowano w Aktualności

Związek zawodowy – masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych.

Spor co dalejTo definicja, ale równie istotne jest jak w praktyce odbywa się reprezentacja interesów pracowniczych.  Posługując się również definicją należy wykazać, iż jest to całokształt instytucji, działań, metod i środków służących obronie, popieraniu i podnoszeniu standardów praw pracowniczych.

Przenosząc na grunt naszej firmy, czy my, jako pracownicy pracujemy w środowisku idealnym?

  • Jak pracujemy, ile pracujemy i w jakim środowisku?,
  • czy jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy i przynosi ona nam wymierną satysfakcję?,
  • czy myślimy o poświęceniu swojej przyszłości firmie i czy będziemy za to odpowiednio nagrodzeni?.
  • czy wreszcie chcemy być traktowani podmiotowo i czuć, że nasz głos w dyskusji się liczy?

To wszystko są problemy fundamentalne i teraz pytanie: czy to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć sami, czy w grupie? I jakich trzeba użyć narzędzi, aby urzeczywistnić zamierzenia.

Każdy z Was ma zapewne swoją receptę i odpowiedź na to pytanie.

 

Ostatnie badanie zaangażowania, które przeprowadzono w naszej firmie dobitnie wskazało, iż jako pracownicy jesteśmy zadowoleni z pracy w firmie, chcemy sie z nią związać na dłużej, ale tylko w niewielkim stopniu spółka odwzajemnia się nam czytelnymi zasadami wg których prowadzi np. politykę wynagrodzeń, awansów czy też określając nam jasną ścieżkę kariery.

Od początków transformacji w naszej firmie to jest od ok 2009r. widzimy ciągłe zmiany, udoskonalenia, a poprzez zwolnienia grupowe faktyczną wymianę pokoleniową pracowników. Czy jesteśmy w stanie to zatrzymać, odpowiedź jest jedna - nie. Ale czy w związku z tym my pracownicy nie zasługujemy na więcej?

To właśnie dążenie do zmiany negatywnych trendów względem pracowników i brak widocznych efektów dotychczas prowadzonych rozmów doprowadziło do powstania sporu zbiorowego, który jest normalnym trybem prowadzenia rokowań przewidzianym przez polskie prawo.

Rezultaty rozmów, które do czasu ewentualnego zakończenia sporu lub powołania mediatora winny pozostać poufne, przyniosły już po części pierwsze efekty, ale, nie tylko twarda postawa pracodawcy, ale również niezrozumiała części innych organizacji związkowych nie ułatwiają prowadzenia nam rokowań i zmuszają do niepotrzebnego trwonienia energii w stronę, z której powinniśmy otrzymywać wsparcie a nie krytykę.

Czy w związku z powyższym, gratulując poczucia sukcesu z negocjacji organizacjom, które takie sukcesy obwieszczają pytamy Was, czy miarą sukcesu ma być "cokolwiek" i aby było szybko, czy też oczekujecie stabilnego wzrostu i jasnych uczciwych reguł w relacjach pracodawca pracownik.

Związek zawodowy zauważa, że obrona, popieranie i podnoszenie standardów praw pracowniczych nie powinno i nie może być hamowane przez obietnicę uruchamiania środków z ZFŚS, które to pracownicy tak naprawdę mają już do swojej dyspozycji, a uczciwe reprezentowanie praw pracowniczych wymaga również woli współpracy między samymi organizacjami związkowymi bez próby narzucania innym swojej woli.

Jeśli więc w każdej kolejnej strategii naszej firmy podnoszona jest potrzeba rozwoju, my mamy ten sam cel. Chcemy, aby nasi pracownicy się również rozwijali, a systemowe mrożenie wynagrodzeń i zastępowane tego składnika i tak coraz mniejszymi benefitami w żaden sposób nie może świadczyć o wizji systematycznego rozwoju pracownika, który jest jak zawsze słyszymy największym skarbem tej spółki.

Czas wyciągać wnioski ze zmieniającego się  otoczenia. Mamy nadzieję, że dotychczas wątpiący w zasadność naszych działań związanych z prowadzeniem sporu zbiorowego, zreflektują swoje nastawienie i wesprą nas w dążeniu do umocnienia Waszych praw pracowniczych tak, aby argumentacja kogokolwiek o znikomej reprezentatywności pracowników przez związek zawodowy i braku podstaw podnoszonych postulatów nie była już nigdy wykorzystywana w toku prowadzonego dialogu społecznego.   

Chcemy to jasno zakomunikować, jesteśmy otwarci na dialog z pracodawcą, ale też jesteśmy konsekwentni w dążeniu do zapewnienia wszystkim pracownikom PZU uczciwych i godnych warunków zatrudnienia i wynagradzania.

Jako grupa zaangażowanych osób zrzeszonych w MZZ PG PZU, działamy tylko i wyłącznie w Waszym, szeroko rozumianym interesie, członków naszej organizacji związkowej oraz wszystkich pracowników PZU.

Krzysztof Ziemniewski
Przewodniczący Zarządu
MZZ Pracowników Grupy PZU