Zmiany w Kodeksie Pracy - czy wymuszą zmianę zasad wynagradzania.

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia


Od kilku tygodni coraz częściej media donoszą o znacznym zaawansowaniu prac Komisji Kodyfikacyjnej na treścią zmian w Kodeksie Pracy. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym zmianom szykowanym przez rząd. Zespół ma przyjrzeć się przede wszystkim zawiłościom kodeksu, który z powodu nieprzejrzystych przepisów regularnie jest obchodzony. Więcej uprawnień mają też mieć pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, czyli śmieciowych. Wśród najważniejszych zmian można zaliczyć:

  • kodeks pracyujednolicenie długości urlopu dla wszystkich - 26 dni lub więcej
  • urlop do wykorzystania w jednym roku
  • bezpłatny urlop na żądanie
  • możliwość brania urlopu na godziny
  • stały procentowy udział premii uznaniowej
  • likwidacja umów śmieciowych (umowy zlecenia i o dzieło)
  • domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych
  • równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Nowością ma być zatrudnienie nieetatowe - czyli doraźne, kiedy pracodawca nie musi nam zapewnić pracy, ma nas na liście chętnych i podpisuje umowę wtedy, kiedy akurat potrzebuje pracowników. Pracownik będzie miał prawo odmówić przyjęcia takiej pracy, mimo zgłoszenia się. Innym proponowanym rozwiązaniem jest umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Na nowo ma zostać zdefiniowane samozatrudnienie. Jedną z propozycji jest „praca domowa” - mini telepraca. To możliwość pracy zdalnej z domu, na krótko, w wyjątkowej sytuacji. - Na przykład w razie gorszego samopoczucia zamiast iść na zwolnienie można pracować w domu, albo gdy czekamy na jakiego fachowca, mechanika itp.
Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po zmianach każdemu przysługiwać będzie 26 dni. Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, by czas urlopu został zmniejszony.
Innym propozycjami są m.in. branie urlopu na godziny czy transfer urlopu w przypadku zmiany pracodawcy. Z kolei długość urlopu na żądanie ma pozostać taka sama, czy 4 dni. Zmianą będzie jedynie charakter takiego urlopu. Obecnie jest on pełnopłatny. Nowe regulacje zakładają, że za taki urlop pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Regulacje w premiach uznaniowych

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy ma dotyczyć ograniczania uznaniowych składników pensji, do których należy premia uznaniowa. Tu celem jest zagwarantowanie pracownikowi określonej wysokości wypłaty co miesiąc, bez znaczących różnic w comiesięcznych poborach. Zaproponowany zostanie procentowy udział uznaniowych składników w całej pensji, który nie będzie mógł być przekraczany. Pracownik będzie więc wiedział, że jego wypłata nie będzie niższa od określonego pułapu.

Z przecieków na które powołują się media, wiemy również że nowy Kodeks pracy ma kłaść nacisk na równouprawnienie i chronić pracownika w kwestii równego traktowania.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież