Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy

włącz . Opublikowano w Zmiany

Z dniem 22 lutego 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. nowelizujaca zapisy ustawy Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustaw. W swojejZnalezione obrazy dla zapytania kodeks pracy konstrukcji Kodeks Pracy doczekał on się kilku istotnych zmian w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, Z punktu widzenia ZZ zmianyn w Kodeksie Pracy wzmacaniją nieznacznie pozycję pracownika i mogą przyczynić się do ustabilizowania rynku pracy. 

Najistotniejsze zmiany w kodeksie pracy dotyczą;

- ograniczenie czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony (zasada 33 i 3)

- wypowiedzenie umowy na czas określony takie samo, jak umowy na czas nieokreslony

- ograniczenie umów o pracę do trzech form (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreslony)

- usankcjonowanie rozwiazania związanego ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Pełny tekst Ustawy Kodeks Pracy znajdziesz klikajac na ten link http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Przypominamy, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości wszyscy członkowie naszego Zwiazku Zawodowego mogą uzyskać bezpłatną nielimitowaną poradę prawną w Kancelarrii CDO24, której dane kontaktowe jak również stosowne identyfikatory przekazaliśmy wszystkim swoim członkom.

Szczegółową ofertę usług znajdziecie w poniższym linku http://www.cdo24.com.pl/ 

 

do pobrania: Stanowisko reprezentatywnych central związków zawodowych

Rokowania w PZU - rzeczowe ale bez przełomu

włącz . Opublikowano w Aktualności

PZU Tower

W minionych dniach odbyła się pierwsza tura rokowań między ZZ a przedstawicielami Zarządu PZU dot. postulatów, które Związki Zawodowe skierowały jeszcze w grudniu ubiegłego roku na ręce ówczesnego Zarządu.

Należy zwrócić uwagę na to, iż odbyta tura rozmów była pierwszym merytorycznym spotkaniem, na którym nasz Związek Zawodowy mógł szerzej uzasadnić podstawę skierowania konkretnych postulatów. Zgodnie z informacjami przekazywanymi wszystkim członkom związku pocztą korporacyjną większość żądań dotyczy kwestii, które od kilku lat budziła słuszne pretensje pracowników. Podstawę postulatów kierowanych do zarządu PZU stanowią zarówno oczekiwania związane ze wzrostem wynagrodzeń, uregulowania sposobu partycypacji pracowników w zyskach przedsiębiorstwa, ale również te dotyczące ustalenia treści podstawowych źródeł prawa pracy w PZU, których po wypowiedzeniu Układu Zbiorowego Pracy w 2012r. brakuje w spółce. Niezwykle istotnym elementem zarówno roszczeń jak i odbytych rozmów była ocena DNA.

Należy podkreślić, iż w chwili obecnej zauważalny jest pewien postęp w rozmowach, jednakże nie ma mowy jeszcze o konkretnych rozwiązaniach, które można by określić, jako uzgodnione.

W PZU, jako Spółce Skarbu Państwa do 2012r. nie obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy, jak również Regulamin uzgodniony w trybie przewidzianym w Kodeksie Pracy. Podstawą rozpoczęci procedury wszczęcia sporu zbiorowego było zniecierpliwienie pracowników i ZZ przeciągającymi się rozmowami w tym zakresie jak również realizowanie przez poprzedni zarząd polityki wynagradzania w spółce w sposób całkowicie jednostronny z pominięciem uprawnień ZZ wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego MZZ PG PZU Krzysztofa Ziemniewskiego "rokowania są w toku i mamy nadzieję, iż zauważalna konstruktywna postawa pracodawcy pozwoli na ich szybkie zakończenie. W kwestiach niefinansowych jest postęp, natomiast w kwestiach finansowych na chwilę obecną trudno mówić o jakimkolwiek postępie gdyż nie mamy jeszcze żadnych konkretów na stole. Czekamy na rzeczową propozycję pracodawcy".

O jakichkolwiek postępach będziemy informowali członków naszego związku poczta korporacyjną.                 

Czy dojdzie do sporu zbiorowego w PZU - ważne spotkanie ZZ z Prezesem Michałem Krupińskim

włącz . Opublikowano w Wiadomości

Z końcem stycznia upływa termin na spełnienie postulatów, które ZZ złożyły Zarządowi Spółki PZU SA w grudniu ubiegłego roku. W swoim uzasadnieniu ZZ podkreślały, iż przez cały czas transformacji organizacyjnej pracownicy sukcesywnie spychani byli na margines priorytetów którymi kieruje się Spółka, co objawia się brakiem podstawowych regulacji dot. zasad wynagradzania, pogarszaniem statusu prawnego, czy też wprowadzaniem rozwiązań np. związanych z oceną roczną, która wbrem pierwotnym planom faktycznie nie wpływa na rzeczywisty rozwój pracowników.

Zmiana za sterami PZU jest bacznie obserwowana przez pracowników, którzy w osobie nowego Prezesa upatrują nadzieję na zmiany w dotychczasowej polityce HR. Jak będzie? zobaczymy. Już wkrótce okazję ku temu będą miały ZZ PZU SA, które bezskutecznie zabiegały o spotkania z poprzednim Zarządem PZU, który w przeciągu całej swojej 8 letniej kadencji nie znalazł czasu na bieżące spotkania ze stroną społeczną. Fakt, iż obecny Prezes Michał Krupiński w tak krótkim czasie po objęciu funkcji prezesa w PZU spotka się ze związkowcami daje nadzieję na nowe otwarcie.               

Przerwa w dostępie do strony

włącz . Opublikowano w Komunikaty

Koleżanki i koledzy

Jak pewne zauważyliście, po kilkunastodniowej przerwie udało się ponownie uruchomić nasz portal, który stał się ofiarą ataku hakerskiego ze strony nieznanych sprawców.

W związku z powyższym zmuszeni byliśmy ograniczyć pewne funkcjonalności serwisu za które przepraszamy.

Mamy nadzieję, iż po przeprowadzeniu niezbędnych testów uda nam się do minimum ograniczyć powstawanie podobnych przerw.

Ważna informacja

włącz . Opublikowano w Aktualności

solidarność forum    mzz solidarność 80

Koleżanki i Koledzy

W związku z brakiem realizacji wielu postulatów, które jako Związki Zawodowe kierowaliśmy wielokrotnie do Zarządu PZU SA jak również przedstawicieli Zarządu odpowiedzialnych za dialog społeczny w naszej firmie, organizacje związkowe Zrzeszone w Forum Związków Zawodowych tj. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU, MOZ Solidarność ’80 jak również KZ NSZZ Solidarność PZU SA pismem z dnia 16 grudnia 2015r. poinformowały Zarząd PZU SA o postulatach, na których spełnienie oczekują w terminie do 31 stycznia 2016r.

Brak spełnienia przedstawionych postulatów będzie równoznaczny ze wszczęciem Sporu Zbiorowego w PZU SA.

Okres restrukturyzacji, który przeszliśmy w PZU, okupiony był znacznymi wyrzeczeniami ze strony pracowników. Rozumiejąc potrzebę wprowadzania niezbędnych zmian liczyliśmy, iż wszystkie one w przyszłości okażą się korzystne dla tych, którzy swoją karierę zawodową związali z PZU.

Taka też idea przyświecała wszystkim przedstawicielom pracowników, którzy uczestniczyli i uczestniczą w niełatwych rozmowach ze stroną pracodawcy.

Od rozpoczęcia procesu restrukturyzacji w tym roku minie 8 lat. Naszym zdaniem jest to wystarczający okres, który w normalnych okolicznościach pozwoliłby na przeprowadzenie przewidywanych zmian oraz dokonanie stosownej oceny skuteczności i celowości ich wprowadzenia.

Niestety mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Związki Zawodowe, aby w sposób koncyliacyjny wypracować rozwiązania, w których pracownicy w równym stopniu, co akcjonariusze staną się beneficjentami sukcesu rynkowego firmy nie spotykały się ze zrozumieniem zarządzających, którzy jednostronnie wprowadzali rozwiązania powszechnie krytykowane przez załogę.

Wobec braku możliwości dalszego prowadzenia rozmów z pracodawcą w obecnej formule, podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury wszczęcia sporu zbiorowego uznaliśmy za jedyny sposób skutecznego dochodzenia słusznych praw pracowniczych.

W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź pracodawcy. O następnych działaniach będziemy informowali w odrębnych komunikatach.

 

podpis1      podpis2      podpis3  

                

Restrukturyzacja w wydaniu Ministra Skarbu

włącz . Opublikowano w Uncategorised

Znalezione obrazy dla zapytania zmianaOd kilku dni obserwujemy karuzelę zmian w Zarządach Spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Prędzej czy później musiała ona również dotknąć naszą firmę. Z zasady nie będziemy komentować decyzji właścicieli Spółki, ale decyzja Prezesa Klesyka o rezygnacji z szefowania Spółką to niewątpliwie czas pewnego zamieszania w Spółce ale i wielkiej nadziei dla nas pracowników.

Nie jest żadną tajemnicą, iż dialog społeczny pod rządami ustępującego Prezesa PZU nie był mocną stroną naszego pracodawcy. Śledząc wypowiedzi ekonomistów z uznaniem oceniających dokonania Prezesa PZU, nie chcemy dezawuować jego osiągnięć na polu zarządzania strategicznego, ale niestety z naszej perspektywy przede wszystkim zauważamy jak dużym kosztem pracowniczym budowany był PR naszej firmy.

Czas nadziei o którym wspomnieliśmy dotyczy właśnie oczekiwanych zmian. Zmian które nie będą dzieliły nas jako pracowników, ale i czas w którym my pracownicy znów będziemy traktowani podmiotowo i poczujemy w sposób namacalny, iż jesteśmy beneficjentami sukcesu PZU na który tak ciężko pracujemy.

Czy nie jest paradoksem, że po przeogromnych zwolnieniach które przeszliśmy w PZU, gdzie  przechodząc różnego rodzaju oceny przydatności i kilkuetapowe rekrutacje, wartościowania, assessmenty, zamiast mieć poczucie że pozostali w spółce najlepsi z najlepszych jako pracownicy cenieni jesteśmy przez pracodawcę coraz mniej.

Takiego punktu widzenia nie zmieni niestety najlepszy PR jeśli nie będą za tym szły konkretne decyzje i działania dające pracownikowi rzeczywiste poczucie, iż jest częścią wielkiej społeczności równie ważną jak prezes czy dyrektor.

Zmiana która nadchodzi jest dla nas wszystkich wielką niewiadomą i obojętnie kto przejmie stery PZU, będzie miał wielkie zadanie. Tym zadaniem będzie zdobycie zaufania pracowników i odbudowanie nadziei na sprawiedliwe i podmiotowe traktowanie.

Zadaniem Związków Zawodowych, które z wielkim trudem realizujemy jest natomiast egzekwowanie waszych słusznych praw i oczekiwań które macie w stosunku do pracodawcy za swoją ciężką codzienną pracę.