Uzgodnienia MKKPS z 12 sierpnia 2013 r.

włącz . Opublikowano w Manifestacja 2013

stop-tusk-3 20012 sierpnia 2013 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, podczas którego ustalano szczegóły wrześniowych protestów trzech reprezentatywnych centrali związkowych, w tym Forum Związków Zawodowych.


Ustalono, że za pikietę pod Ministerstwem Zdrowia, która odbędzie się 11 września odpowiedzialna będzie Lucyna Dargiewicz (Przewodnicząca OZZPiP) reprezentująca FZZ. Za pikietę pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odpowiedzialny będzie z ramienia FZZ Grzegorz Nems (Przewodniczący NSZZ Policjantów).
Za pikiety pod resortami skarbu i pracy odpowiedzialni będą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, zaś gospodarki i transportu – OPZZ.
Odpowiedzialni za poszczególne pikiety zostali także zobowiązani do zgłoszenia ich w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury (nagłośnienie, karetka, toalety). Na nich będzie też spoczywała inicjatywa jeśli chodzi o wystąpienia podczas pikiety. Czas trwania każdej z nich przewidziano na półtorej godziny: od 12.00 do 13.30. Potem nastąpi przemarsz spod wszystkich uzgodnionych przez MKKPS ministerstw pod Parlament.
FZZ zgłosiło udział w pikietach pod ministerstwami: gospodarki, zdrowia, spraw wewnętrznych i transportu. Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka podpisze wspólne petycje trzech centrali składanych do szefów wszystkich ustalonych sześciu resortów.